DIENSTEN

WIJ HELPEN U

Het is de taak van Capital Investigations om u verder te helpen en behulpzaam te zijn bij het oplossen van uw probleem. Door deze taak op ons te nemen creëren wij gemoedsrust.

ERKENNING

Capital Investigations is erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Politie Afdeling Bijzondere Wetten en Autoriteit Persoonsgegevens.

ONZE VISIE

Onze betrokkenheid maakt het mogelijk om elke dienst specifiek op de wensen en behoeften van de klant af te stemmen. Kwaliteit en maatwerk zijn onze handelsmerken, nu en in de toekomst.

RECHERCHEONDERZOEK

Wij bieden particulieren en bedrijven onze expertise in rechercheonderzoek. Particulieren en bedrijven kunnen bij Capital Investigations terecht voor stalking, fraude, diefstal, opsporing vermiste personen en digitaal- en verhaalonderzoek.

observatie

OBSERVATIE

Door toepassing van heimelijke waarneming wordt er bewijsmateriaal verzameld. Tot de mogelijkheden bestaat om gebruik te maken van technische hulpmiddelen. Al onze particuliere rechercheactiviteiten zijn aan wettelijke regelgeving gebonden.

incasso onderzoeken

INCASSO ONDERZOEKEN

Het opsporen van: vermogen, waardevolle eigendommen en onroerend goed, die vatbaar zijn voor conservatoir beslaglegging. Bij deze verhaalonderzoeken staan wij bedrijven en particulieren bij ter invordering van onbetaalde facturen, juridische geschillen over betalingen en openstaande schulden.

screening

SCREENING

Heeft uw bedrijf ondersteuning nodig bij het screenen van nieuwe en/of huidige werknemers? Wij zijn gespecialiseerd in het verrichten van (digitaal) onderzoek en kunnen u op basis daarvan vakkundig adviseren.

woonfraude onderzoeken

WOONFRAUDE ONDERZOEKEN

Capital Investigations doet onderzoek en adviseert u bij misbruik van vastgoed door huurders, zoals bijvoorbeeld onderverhuur, wietplantages, identiteitsfraude en vernieling eigendom.

sweeping

SWEEPING

In onze huidige tijd met alle moderne technieken die voorhanden zijn, is vertrouwelijke informatie niet meer zo vertrouwelijk als we denken. Het uitlekken van vertrouwelijke informatie kan voor bedrijven en/of personen zeer nare gevolgen hebben. Capital Investigations voert geregeld Technical Surveillance Counter Measures (TSCM) of ook wel Elektronisch Veiligheid Onderzoek (EVO) uit. Een TSCM of EVO is een zeer uitgebreid fysiek onderzoek en technische inspectie met geavanceerde apparatuur om conspiratieve middelen, zoals afluisterapparatuur, verborgen camera’s of volgapparatuur op te sporen. Capital Investigations heeft de nodige kennis en gebruikt verscheidene specifieke apparatuur om EVO’s uit te voeren. Deze specifieke dienstverlening wordt afgesloten met een rapportage en een EVO certificaat.

controle huurders

CONTROLE HUURDER(S)

Dit wordt gedaan door periodieke inspecties. Als verhuurder heeft u zorgplicht om de voorwaarden van de huurovereenkomst te controleren.

beveiligingsadvies

BEVEILIGINGSADVIES

Dit sluit aan op de risico inventarisatie om op Organisatorisch, Bouwkundig en Elektronisch vlak de juiste maatregelen te nemen. Hierdoor blijven de kosten voor de klant beheersbaar en overzichtelijk, zonder een overkill aan maatregelen. 

RISICO INVENTARISATIE

Het bieden van een gezonde en veilige (werk)omgeving start met het krijgen van inzicht in de risico’s. Een risico inventarisatie en beoordeling geven duidelijkheid over de te nemen maatregelen.

awareness training

AWARENESS TRAINING

Bewustwording is van essentieel belang om je bedrijf en (bedrijfs)data veilig te houden. Wij kunnen personeel, particulieren en scholieren voorzien van een Awareness training om de bewustwording op dit vlak en op het gebied van social media te vergroten.